Виконавчий округ Полтавської області. Приватний виконавець Райда Олександр Сергійович

Райда Олександр Сергійович

Райда Олександр Сергійович

Приватний виконавець

Райда Олександр Сергійович

Райда Олександр Сергійович

Приватний виконавець

Приватний виконавець

Номер посвідчення 0222


36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 111, к. 1


+38 068 3338744     +38 050 0337030


bestvykpride@gmail.com


https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer

 

 

Приватний виконавець Райда Олександр Сергійович

Шлях до отримання позитивного судового рішення є кропітким та тривалим, але навіть отримання такого рішення не означає, що права та інтереси особи будуть захищені належним чином. Приватний виконавець покликаний своєчасно виконувати  рішення, визначені законом та у спосіб і порядок, встановлений законом. Приватний виконавець провадить незалежну професійну діяльність, що дозволяє зекономити час стягувачу та отримати бажаний результат.

 

Створення в Україні інституту приватних виконавців запровадило нову для нашої держави приватну юридичну професію, яка охоплює вкрай важливу сферу процедурної діяльності, а саме – реалізацію конституційного  принципу обов`язковості виконання судових рішень. 

Розвиток системи органів примусового виконання рішень нерозривно пов`язаний з викликами, що постають перед судовою системою держави. Враховуючи той факт, що вітчизняна судова система зіткнулась з проблемою неефективності виконання судових рішень, що знижувало рівень поваги громадян до судової системи, та, відповідно ставило під питання досконалість процесу захисту прав людини, а тому,  виник альтернативний механізм примусового виконання рішень – Приватні виконавці.

Приватний виконавець є самостійним  суб`єктом делегованих державою повноважень у сфері виконання юрисдикційних рішень. У зв`язку з широким колом повноважень приватного виконавця у стягувача є чудова альтернативна можливість для забезпечення вимог.

Співпраця з Приватним виконавцем це – належна якість надання особі послуг із примусового виконання рішень, суттєва економія часу стягувача, мотивація Приватного виконавця у оперативному та законному  виконанні рішення та отриманні позитивного результату!

Повноваження приватного виконавця:

 • Арешт коштів/майна боржника
 • Розшук боржника/майна
 • Звернення стягнення на доходи/корпоративні права боржника
 • Опис майна
 • Примусове входження за стягненнями з юридичних осіб
 • Обмеження у праві виїзду боржника за кордон
 • Притягнення до відповідальності

Воїни переможці спершу перемагають

і лише потім вступають в битву;

ті ж, хто зазнає поразки, спершу вступають в битву

і лише потім намагаються перемогти. Сунь Цзи.

 

Приватний виконавець Райда Олександр Сергійович

Ми надаємо послуги з примусового виконання:

 • виконавчих листів і наказів, що видаються судами в передбачених законом випадках на підставі:
 • судових рішень;
 • рішень третейських судів;
 • рішень міжнародного комерційного арбітражу;
 • рішень іноземних судів;
 • на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
 • постанов судів у цивільних, господарських, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;
 • виконавчих написів нотаріусів;
 • посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
 • постанови приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди;
 • рішень інших державних органів, законом визнані виконавчими документами.

Ми працюємо наступним чином

 1. Стягувач звертається на Нашу електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном: +38 068 3338744     +38 050 0337030
 2. Стягувач надає виконавчий документ, а ми перевіряємо його на відповідність вимогам передбаченим ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження».
 3. Стягувач подає заяву про відкриття, оригінал виконавчого документу.
 4. Примусове виконання рішення.

Пристрасть до перемоги палає в кожному з нас.

Воля до перемоги – питання тренування.

Спосіб перемоги – питання Честі!!! – М. Тетчер.

 

 

Приватний виконавець має досить широке коло повноважень, що дозволяє клієнту швидко та якісно отримати необхідний результат, а саме, -      

 • Проводити перевірку виконання боржниками рішень, що підлягають виконанню відповідно до цього Закону;
 • Проводити перевірку виконання юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями рішень стосовно працюючих у них боржників;
 • Одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну;
 • За наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, проводити в них огляд, у разі потреби примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення.
 • Безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та опечатувати їх;
 • Накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законодавством порядку;
 • Накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей;
 • Здійснювати реєстрацію обтяжень майна в процесі та у зв’язку з виконавчим провадженням;
 • Використовувати за згодою власника приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна, а також транспортні засоби стягувача або боржника за їхньою згодою для перевезення майна;
 • Звертатися до суду або органу, який видав виконавчий документ, із заявою (поданням) про роз’яснення рішення, про видачу дубліката виконавчого документа у випадках, передбачених цим Законом, до суду, який видав виконавчий документ, - із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення;
 • Приймати рішення про відстрочку та розстрочку виконання рішення (крім судових рішень), за наявності письмової заяви стягувача;
 • Звертатися до суду з поданням про розшук дитини, про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання;
 • Звертатися до суду з поданням про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб;
 • Викликати фізичних осіб, посадових осіб з приводу виконавчих документів, що перебувають у виконавчому провадженні.
 • Залучати в установленому порядку понятих, працівників поліції, інших осіб, а також експертів, спеціалістів, а для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання;
 • Накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом;
 • Застосовувати під час примусового виконання рішень фото- і кінозйомку, відеозапис;
 • Вимагати від матеріально відповідальних і посадових осіб боржників - юридичних осіб або боржників - фізичних осіб надання пояснень за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження;
 • У разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів;
 • Злучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача;
 • Отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
 • Здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.