Ведення бухобліку

Компанія, що спеціалізується на наданні високоякісних послуг у сфері бухобліку для новостворених та діючих підприємств малого і середнього бізнесу, а також приватних підприємців

Переваги бухгалтерського обслуговування

 • Бухгалтерський аутсорсинг – це значно дешевше, ніж цілий штат бухгалтерів (економія грошей). Ви отримуєте економію витрат – скорочення витрат на оплату праці цілому штату бухгалтерів, соціальне страхування, канцтовари, підвищення кваліфікації працівників, придбавання коштовних облікових програм, правової бази, їх обслуговування та оновлення, консалтинг у сфері оподаткування
 • Вартість послуг бухгалтерського аутсорсингу повністю відноситься на витрати. У Вас не виникне проблем, щодо віднесення вартості бухобліку до складу витрат Вашого підприємства для потреб оподаткування податком на прибуток
 • Для Вас ефективно організують облікові процеси, документообіг (економія часу). Наші клієнти завжди можуть отримати вичерпну консультацію з усіх аспектів ведення бухобліку, або побудови певних господарських операцій та документопотоків
 • Ви залучаєте висококваліфікований людський капітал. Ваші бізнес-процеси в надійних руках наших висококваліфікованих спеціалістів. Наші працівники постійно проходять навчання та атестацію, що гарантує високу якість ведення Вашого обліку, оперативність і конфіденційність облікових процесів.
 • Ви отримуєте впевненість у тому, що Вас обслуговує досвідчений персонал, що своєчасно надасть допомогу.
 • Ви можете зосередитись на господарській діяльності, а не на спілкуванні з фіскальним органами (ДПС, ПФУ тощо)
 • Конкурентні переваги
 • Ви можете сконцентруватися на власному бізнесі, знизити фінансові ризики, мінімізувати управлінські та фінансові витрати
 • Ви отримаєте впевненість у своєчасному поданні звітності у строгій відповідності з чинним законодавством

Ми пропонуємо Вам

 • допомогу у формуванні облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування
 • постановку бухгалтерського обліку при створенні і реорганізації підприємства
 • відновлення бухгалтерського обліку
 • своєчасну обробку і систематизацію первинних документів
 • супровід у веденні бухгалтерського обліку
 • своєчасне складання та подання фінансової, статистичної, податкової, або іншої звітності
 • консультування в галузі оподаткування і бухобліку
 • супутні бухгалтерські послуги

Відновлення бухгалтерського і податкового обліку

Мета відновлення обліку

Впорядкувати усі документи підприємства відповідно до вимог законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства у минулі періоди процедура відновлення бухгалтерського та податкового обліку супроводжується подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності

Некоректне ведення бухгалтерії може спричинити наступні ризики

 • блокування поточних рахунків компанії
 • штрафи і пені
 • непрозорість для керівництва процесів, що відбуваються в компанії
 • банкрутство компанії (штрафні санкції можуть бути надто великі)
 • адміністративна і навіть кримінальна відповідальність керівників

Послуги з відновлення обліку полягають у відновленні синтетичних, аналітичних та податкових регістрів, звітності організації на основі повністю, або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з переїздом підприємства, або зміною бухгалтерського штату, з неналежним веденням обліку за певні періоди діяльності підприємства. Процедура відновлення обліку дозволяє за наявними первинними документами відтворити синтетичні та аналітичні бухгалтерські і податкові регістри, а також звітність організації за минулі періоди. Вартість послуги залежить від стану обліку замовника, періоду відновлення обліку та визначається за домовленісттю

Ведення бухобліку

Основні труднощі, з якими стикається більшість українських компаній

 • відстеження змін у законодавстві України, які відбуваються постійно
 • необхідність взаємодії з контролюючими органами
 • пошук і утримання на робочому місці компетентного і надійного бухгалтера, якому можна довірити роботу з фінансовими документами компанії
 • необхідність контролювати діяльність бухгалтерської служби, що відволікає менеджерів вищої ланки від вирішення своїх професійних завдань, пов’язаних з розвитком бізнесу і підвищенням його прибутковості

 

Існує два варіанта подолання цих труднощів

Варіант 1, традиційний

Взяти на роботу бухгалтера. Серед потенційних кандидатів, що відгукнуться, потрібно буде вибрати бухгалтера з необхідною кваліфікацією, забезпечити йому робоче місце (надати меблі, комп’ютер, програмне забезпечення зі всіма оновленнями, підписку на журнали) і час від часу відправляти на курси підвищення кваліфікації. «Своєму» бухгалтеру можна доручити виконання додаткової роботи, наприклад, роботу офіс-менеджера або зробити відповідальним за ведення документів по кадрам. По мірі зростання кваліфікації та компетентності такий співробітник буде вимагати більшої оплати (що цілком закономірно), а його відсутність внаслідок хвороби або відпустки буде негативно позначатися на роботі компанії. У разі ж допущення помилок даний співробітник найчастіше несе матеріальну відповідальність, яка не перевищує 170 грн. штрафу

Варіант 2, сучасний

Передати ведення обліку аутсорсингової компанії. Цей варіант став можливий з 01.01.2000 р., коли Закон України «Про бухгалтерський облік» дав керівникам компаній повноваження самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку. Передача ведення бухгалтерського обліку фахівцям нашої компанії дозволить топ-менеджменту компанії позбутися неосновних для розвитку бізнесу, але таких, що вимагають значного професіоналізму та скрупульозності, функцій та відповідних служб. Час, який вивільниться у керівників в результаті відсутності необхідності контролювати діяльність бухгалтерської служби, можна використовувати для вирішення важливих бізнес-завдань

Переваги, які ви отримуєте, коли доручаєте ведення бухгалтерського обліку професійній компанії

 • Економія часу, витрат і зусиль на пошуки кваліфікованого бухгалтера. Всі наші співробітники – компетентні фахівці
 • Економія, яка пов’язана з відсутністю необхідності організовувати робоче місце бухгалтера або цілої бухгалтерської служби. Обробка інформації та підготовка звітності виконується на робочих місцях і на сервері компанії .Установка і оновлення програмного забезпечення, оплата нормативних баз і періодичної літератури, оплата поїздок на семінари і курси підвищення кваліфікації – це наші турботи, про які Ви будете знати тільки те, що все це виконується вчасно і дає відчутний результат
 • Вас не будуть турбувати лікарняні або відпустки бухгалтера, ніхто не проситиме відгул. Тим більше, ніхто не звільниться перед приходом перевіряючих органів. Всі ці питання вирішуються всередині компанії і жодним чином не стосуються клієнтів, які постійно отримують якісне і своєчасне бухгалтерське обслуговування і супровід. Фактично на Вас працює не 1 людина, а ціла фірма
 • Наші бухгалтери постійно можуть проконсультуватися у наших же аудиторів чи юристів, що дає додаткові гарантії правильності прийнятих ними рішень. Вас же це не зобов’язує до додаткових витрат, як це було б у випадку роботи «свого» бухгалтера

Додаткові послуги, які наші фахівці можуть виконати за окрему плату:

 • Бухгалтерська експертиза договорів та пов’язаної документації
 • Ведення зарплатного та кадрового обліку
 • Складання наказу про облікову політику
 • Участь у інвентаризаціях
 • Участь у перевірках контролюючих органів
 • Адміністративне та судове оскарження рішень контролюючих органів
 • Аналіз (аудит ) та відновлення бух обліку за минулі періоди

Вартість бухгалтерських послуг  у кожному випадку встановлюється індивідуально, в залежності від розміру бізнесу, кількості бухгалтерських операцій, виду діяльності, кількості працюючих, місцезнаходження, необхідності ведення кадрової документації тощо

 

1

Фізичні особи-підприємці на єдиному податку без найманих працівників

 ( 1, 2 та 3 групи (без ПДВ)

 

 

Пакет послуг

 

Ціни наведені в грн. без ПДВ , виходячі від кількості господарських операцій за обліковий період **:

До 30

До 60

До 100

Від 100

 

Пакет «ЕКОНОМ»:                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                                                                                    - складання та подання періодичної звітності за інформативними даними замовника ( без аналізу господарських операцій та складених первинних документів) та/чи  річної звітності підприємця;                                                  - консультації за податковими платіжними реквізитами та строками сплати податків і обов’язкових платежів;                 - аналіз стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).

 

 

 

 

100,00 грн в місяць

 

 

Пакет «СТАНДАРТ»:                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                            - розробка пакету типових первинних документів підприємця відповідно до видів діяльності (рахунок, витратна накладна, чек, акт , наряд-замовлення, та т.п.);                              - впорядкування та аналіз первинних документів, готівкових та банківських операцій, складання проміжних облікових регістрів обліку за звітний період;                                                                                                                                                                                              - складання та подання звітності  до контролюючих органів (за проведеним аналізом господарських операцій);                                                    - консультації за податковими платіжними реквізитами та контроль своєчасності сплати податків  і обов’язкових платежів;                                                                                              - аналіз стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

Від

1200

 

Пакет «БУХ.СУПРОВОДЖЕННЯ»:                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                            - розробка пакету типових первинних документів підприємця відповідно до видів діяльності;                                            - оформлення первинних та облікових документів при здійсненні господарських операцій (рахунки, накладні, акти, оприбуткування товарів (послуг), банківські та готівкові первинні документи);                                                   - узагальнення облікових регістрів та ведення книги підприємця (в електронному та/або паперовому вигляді)                              - складання та подання  звітності  до контролюючих органів (у відповідності до даних обліку господарських операцій);                                                                                         - консультації за податковими платіжними реквізитами та контроль своєчасності сплати податків  і обов’язкових платежів;                                                                                     - аналіз та контроль стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).                                                                                      - представлення інтересів замовника в контролюючих органах та при проведенні фактичних(без повідомлення) і документальних перевірок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

Від

2000

 

2

Фізичні особи-підприємці на загальній системі

оподаткування без найманих працівників (без ПДВ)

 

Пакет «ЕКОНОМ»

100,00 грн в місяць

 

Пакет «СТАНДАРТ»

400

850

1200

Від 2000

 

Пакет «БУХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ»

700

1300

1800

Від 2500

*Послуга здавання звітності та контроль бази даних податкового органу , здійснюється за наявністю електроно-цифрового підпису (в т.ч. безкоштовний сертифікат-Приватбанк (при наявності розрахункового рахунку) )

**Обліковий період платників єдиного податку без найманих працівників та без ПДВ : 1 та 2-ї груп – рік;    3-ї групи – квартал

ДОДАТКОВІ ТА РАЗОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ФОП ТА НУЛЬОВА ЗВІТНІСТЬ

 

Складання та подання звітності ФОП (без здійснення господарської діяльності – нульова звітність), в залежності від наявності за системою оподаткування та видом діяльності періодичних обов’язкових звітів.

 

200,00

 

Аналіз стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку ФОП в податкових органах на дату  звітності чи/або дату звернення.(письмовий висновок за результатами)

 

300,00

 

Бухгалтерська експертиза договорів та пов’язаної документації ФОП ( за одним договором, без обмеження кількості документів )

200,00

 

 

Участь у інвентаризаціях / проведення інвентаризації         - участь спеціаліста в інвентаризації ТМЦ ( 8 годин- 1 особа)                                                                                             - проведення та документальне оформлення, висновки (заключення) інвентаризації ТМЦ об’єкту ( 8 годин - 1 обєкт)        

 

800,00

 

1500,00

 

Участь спеціаліста з бухгалтерського обліку та представлення інтересів ФОП при проведені фактичних(миттєвих) перевірок контролюючих органах та складання відповідей за бухгалтерською документацією ФОП при камеральних перевірках та запитах контролюючих органів ( за 1 годину/документ-відповідь)

 

 

300,00

3

Юридичні особи на загальній системі оподаткування без найманих працівників чи/або без врахування ведення зарплатно-кадрового обслуговування (без ПДВ)

 

 

Пакет послуг

 

Ціни наведені в грн. без ПДВ , виходячі від кількості господарських операцій за обліковий період **:

До 30

До 60

До 100

Від 100

 

Пакет «ЕКОНОМ»:                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                                                                                    - складання та подання періодичної звітності за інформативними даними замовника ( без аналізу господарських операцій та складених первинних документів) та/чи  річної звітності підприємця;                                                  - консультації за податковими платіжними реквізитами та строками сплати податків і обов’язкових платежів;                 - аналіз стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).

 

 

 300,00 грн в місяць

 

 

 

 

Пакет «СТАНДАРТ» ( бух облік без ведення та складання первинних документів ):                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                            - розробка пакету типових первинних бухгалтерських  документів відповідно до видів діяльності (рахунок, витратна накладна, чек, акт , наряд-замовлення, та т.п.);                              - впорядкування та аналіз вхідних та вихідних первинних документів, готівкових та банківських операцій, складання проміжних облікових регістрів обліку за звітний період;                                                                                                                                                                                              - складання та подання звітності  до контролюючих органів (за проведеним аналізом господарських операцій), в тому числі податкова та фінансова звітність ( баланс, звіт фінансові результати, індивідуальна статистична звітність та т.п.);                                                                               - консультації за податковими платіжними реквізитами та контроль своєчасності сплати податків  і обов’язкових платежів;                                                                                              - аналіз стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

Від

3000

 

Пакет «БУХ.СУПРОВОДЖЕННЯ»:                                                                                                    - консультації з питань оподаткування, бух обліку та оформлення господарських операцій;                                                            - розробка пакету типових первинних документів підприємця відповідно до видів діяльності;                                            - оформлення первинних та облікових документів при здійсненні господарських операцій (рахунки, накладні, акти, оприбуткування товарів (послуг), банківські та готівкові первинні документи, облік зобов’язань та операцій з активами);                                                                                    - узагальнення первинної документації в облікових регістрах , ведення журналів-ордерів (в електронному та/або паперовому вигляді);                                                    - надання поточної інформації про стан фінансових потоків, обігу коштів, залишків ТМЦ, розрахунків з контрагентами та бюджетом на момент звернення керівника, для управлінського обліку.;                                                            - складання та подання звітності  до контролюючих органів (за проведеним аналізом господарських операцій), в тому числі податкова та фінансова звітність ( баланс, звіт фінансові результати, індивідуальна статистична звітність та т.п.), у відповідності до даних обліку господарських операцій;                                                                     - консультації за податковими платіжними реквізитами та контроль своєчасності сплати податків  і обов’язкових платежів;                                                                                     - аналіз та контроль стану розрахунків з бюджетом , податкової звітності  і поточної бази даних платника податку в податкових органах на дату  звітності (дату звернення).                                                                                      - представлення інтересів замовника в контролюючих органах та при проведенні фактичних(без повідомлення) і документальних перевірок.

 

 

 

 

 

  

 

1800

 

 

 

 

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

  

2700

 

 

 

 

 

 

 

Від

3000

 

4

Юридичні особи на єдиному податку без найманих працівників чи/або без врахування ведення зарплатно-кадрового обслуговування , без ПДВ

 

Пакет «ЕКОНОМ»

350,00 грн в місяць

 

Пакет «СТАНДАРТ»

1000

1200

1500

Від 2000

 

Пакет «БУХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ»

1200

1500

2000

Від 2500

*Послуга подання звітності до контролюючих органів та контроль бази даних податкового органу , здійснюється за наявністю електроно-цифрового підпису.

**Обліковий період платників єдиного податку без найманих працівників та юридичних осіб загальної системи оподаткування , не платників ПДВ – квартал.

ДОДАТКОВІ ТА РАЗОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  ТА НУЛЬОВА ЗВІТНІСТЬ

 

Складання та подання звітності юридичної особи (без здійснення господарської діяльності – нульова звітність), в залежності від наявності за системою оподаткування та видом діяльності періодичних обов’язкових звітів.

 

250,00

 

Бухгалтерська експертиза договорів та пов’язаної бухгалтерської документації юридичної особи ( за одним договором, без обмеження кількості документів )

 

250,00

 

 

Участь у інвентаризаціях / проведення інвентаризації         - участь провідного спеціаліста в інвентаризації ТМЦ та надання консультацій про порядок проведення, відображення результатів та висновків ревізії                              ( з розрахунку участі 8 годин- 1 особа)                                                                                             - проведення та документальне оформлення, висновки (заключення) інвентаризації ТМЦ об’єкту обліку                            ( 8 годин - 1 об’єкт)        

 

1200,00

 

 

 

1500,00

 

Участь спеціаліста з бухгалтерського обліку та представлення інтересів юридичної особи при проведені фактичних(миттєвих) перевірок контролюючих органах        ( в межах м.Полтава)

 

800,00

 

- складання відповідей за бухгалтерською документацією юридичної особи при камеральних перевірках та запитах контролюючих органів ( за 1 годину/документ-відповідь);

- складання актів звірок з контрагентами, бухгалтерських інформаційних довідок претензійного  чи досудового розгляду з проведенням аналізу  відповідності та ризиків наявних первинних документів

 

 

300,00

 

Участь у інвентаризаціях / проведення інвентаризації         - проведення та документальне оформлення повної інвентаризації підприємства, висновки  ( у випадках: річна звітність, зміна головного бухгалтера, рішення про ліквідацію, банкрутство, то що ),  включає :                                                                           1)інвентаризація активів : основні засоби, нематеріальні активи, амортизації, ТМЦ,боргові зобов’язання , грошові активи (відповідність оформлення за період);                                         2)інвентаризація пасиву : статутний капітал, нерозподілені прибутки ( збитки), кредитні та боргові зобов’язання за направленями - зарплата, кредити, розрахунки з бюджетом та фондами , розрахунки  кредиторами та ін.                                                 3)інвентаризація стану договірних зобов’язань, безнадійної заборгованості,відсутності облікових документів за період інвентаризації.                                                  *ціна за 8-год роботи (стартова);                                                  *період поглиблення перевірки – з початку поточного року (стартова)

 

  

3000,00

 

Участь у перевірках контролюючих органів

-          Аналіз та висновок експерта-бухгалтера до початку планової документальної перевірки;

-          допрацювання первинної документації та мінімізація негативних наслідків майбутньої перевірки;

-          Представлення інтересів платника податків під час проведення планової докуметальної перевірки в контролюючому органі;                                                                                

-          Бухгалтерське заключення та висновки для складання заперечення на Акт перевірки та адміністративного чи судового оскарження.                            Залучення спеціаліста з бух обліку для надання роз’яснення в судовому процесі оскарження рішень податкових органів, що податків і зборів та ведення бухгалтерського обліку.

 

 

За домовленістю , в залежності : час опрацювання документів, кількість та результат фактичних виїздів-роботи з органом перевірки, сума штрафних санкцій, що заперечується.

*Послуги пов’язані з виїздом спеціаліста в межах регіону обслуговування наведені без врахування  компенсаційних витрат на відрядження (проїзд,проживання та т.п.)